wystawy/exhibitions

n a g r o d y
- Grand Prix 5-go Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań, 2007
- wyróżnienie honorowe Galerii Art New w konkursie im. Wł. Strzemińskiego, ASP, Łódź, 2004
a w a r d s
- Grand Prix of 5th Biennal of Students’ Graphic Art, Arsenal Gallery, Poznan, 2007
- awarded with distinction by Art New Gallery in W. Strzeminski competitive exhibition of Lodz Academy of Fine Arts, Lodz, 2004
p r o j e k t y
- projekt kuratorski – udział grupy polskich artystów w 6-tym Międzynarodowym Biennale Grafiki w Nowosybirsku, Rosja 2009
- udział w programie TransArtist, Toos Neger Studio, Dordrecht/Rotterdam, Holandia, 2007
p r o j e c t s
- a tutoress of the Polish Group of artists in 6th International Contemporary Graphic Biennal in Novosibirsk, Russia, 2009
- participation in Artist in Residence Programme, Toos Neger Studio, Dordrecht/Rotterdam, Holland, 2007
w y s t a w y e x h i b i t i o n s
2 0 1 3
- RAZSTAVA: 46°29′11″N, 14°35′46″O – SÜDPOL 8.0 – wystawa zbiorowa grafiki, Galeria Vorspann, Bad Eisenkappel, Austria
2 0 1 3
- RAZSTAVA: 46°29′11″N, 14°35′46″O – SÜDPOL 8.0 – collective print exhibition, Vorspann Gallery, Bad Eisenkappel, Austria
2 0 1 2
- RAZSTAVA: 46°29′11″N, 14°35′46″O – SÜDPOL 7.3 – wystawa zbiorowa grafiki, Galeria Vorspann, Bad Eisenkappel, Austria
2 0 1 2
- RAZSTAVA: 46°29′11″N, 14°35′46″O – SÜDPOL 7.3 – collective print exhibition, Vorspann Gallery, Bad Eisenkappel, Austria
2 0 1 0
- Ernst & Young Den Haag, Haga, Holandia (lipiec – wrzesień 2010)
- udział w wystawie i Aukcji Młodej Sztuki Polskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2 0 1 0
- Ernst & Young Den Haag Gallery, Hague, Holland (July – September 2010)
- exhibition and Auction of Young Polish Art, National Gallery in Sopot, Poland
2 0 0 9
- De Kunstroute Leiden – wystawa zbiorowa polskich artystów grafików, Leiden, Holandia
- 6 Biennale Grafiki Współczesnej, Novosibirsk State Art Museum, Rosja
- “Pressing Matter: A Glimpse At The Polish Print Continuum”, The Polish Museum of America, Chicago, USA
- wystawa kolekcji sitodruków podczas 6-go Biennale Grafiki Studenckiej, Galeria Arsenał, Poznań
- wystawa zbiorowa “Grafika studentów i pedagogów ASP Łódź z lat 2003-2005″, ASP Wrocław
2 0 0 9
- De Kunstroute Leiden – collective exibition of Polish Print, Leiden, Holland
- 6th International Contemporary Graphic Biennal, Novosibirsk State Art Museum, Russia
- “Pressing Matter: A Glimpse At The Polish Print Continuum”, the Polish Museum of America, Chicago, USA
- Individual exhibition on the behalf of 6th Biennal of Students’ Graphics, Arsenał Galery, Poznan
- Collective exhibition ‘Graphic Art of Students and Professors from Lodz Academy (years 2003-2005)’ ASP Wroclaw, Poland
2 0 0 8
- wystawa zbiorowa “Grafika studentów i pedagogów ASP Łódź z lat 2003-2005″, Rondo Sztuki, Katowice
- wystawa “Tangram” (A.Sidorkiewicz-Wrodycka, E.Filipczak i Agata Jakubowska- malarstwo, grafika),Galeria Promocji Młodych RONDO, Łódź
2 0 0 8
- Collective exhibition ‘Graphic Art of Students and Professors from ASP Lodz (years 2003-2005)’ Rondo Sztuki, Katowice, Poland
- ‘Tangram’ collective exhibition of paintings and graphics of Ewa Filipczak, Anna Sidorkiewicz-Wrodycka and Agata Jakubowska, Galeria Promocji Młodych, RONDO, Lodz
2 0 0 7
- 5 Biennale Grafiki Współczesnej, Novosibirsk State Art Museum, Rosja
- 5 Biennale Grafiki Studenckiej – Grand Prix, Galeria Arsenał, Poznań
- wystawa sitodruku ( w ramach VII-go Festiwalu Nauki,Techniki i Sztuki) Bałucki Ośrodek Kultury, Łódź
- wystawa zbiorowa grafiki z Centrum Sitodruku ASP Łódź, Centrum Sztuki Klatovy, Czechy
- Trans Grafika. Eastern European Graphic Art, SIPA, Hangaram Art Museum, Seul Art Center, Korea Płd.
- Trans Graphic. Polish Prints, Impact 5, Tallin, Estonia
2 0 0 7
- 5th International Contemporary Graphic Biennal, Novosibirsk State Art Museum, Russia
- Vth Biennal of Students’ Graphics- Grand Prix, Arsenal Gallery, Poznan
- Silkprint exhibition, IV Festiwal of Technique, Science and Art, Balucki Art Center, Lodz
- collective exhibition of silkprint of Academy of Lodz Silkprint Center, Art Center Klatovy, Czech Republic
- Trans Graphic. Eastern European Graphic Art, SIPA, Hangaram Art Museum, Seul Art Center, South Korea
- Trans Graphic. Polish Prints, Impact 5, Tallin, Estonia
2 0 0 6
- Rocznik 2005. Wystawa najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
2 0 0 6
- ‘2005. The best diplomas of the year from Academy of Fine Arts in Lodz’, Cental Textile Museum, Lodz
2 0 0 5
- wystawa zbiorowa pracowni sitodruku, UMK, Toruń
- 4-te Biennale Grafiki Studenckiej, Galeria Arsenał, Poznań
- wystawa konkursowa- konkurs im. W. Strzemińskiego, ASP, Łódź
- wystawa ‘Pracownie Otwarte’, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź
- wystawa pracowni malarstwa prof.T. Śliwińskiego, Galeria BWA,Olkusz
- wystawa pracowni malarstwa prof.T. Śliwińskiego, Galeria BWA, Piotrków Trybunalski
- wystawa zbiorowa sitodruku,2-gi Festiwal Sztuki Młodych, Wrocław
2 0 0 5
- Collective exhibition of silkprint from Academy of Lodz Silkprint Workshop, UMK, Torun
- 4th Biennal of Students’ Graphics, Arsenał Gallery, Poznan
- W. Strzeminski competitive exhibition, Academy of Fine Arts, Lodz
- ‘Open Exhibition’ Museum of Artistic Book, Lodz
- Collective exhibition of paintings from T.Slwinski workshop BWA, Olkusz Gallery
- Collective exhibition of paintings from T.Sliwinski workshop BWA Gallery, Piotrkow Trybunalski
- 2nd Festival of Youth Art, Browary Mieszczanskie, Wroclaw
2 0 0 4
- wystawa zbiorowa łódzkiej pracowni sitodruku, ASP Poznań
- wystawa zbiorowa łódzkiej pracowni sitodruku, Galeria WSHE, Łódź
- wystawa konkursowa- konkurs im. Wł.Strzemińskiego, ASP Łódź
- wystawa zbiorowa pracowni malarstwa prof. T. Śliwińskiego, Galeria BWA, Nowy Sącz
2 0 0 4
- Collective exhibition of students from Lodz Silkprint Workshop, Academy of Fine Arts Poznan
- Collective exhibition of students from Silkprint Workshop, WSHE Gallery, Lodz
- Exhibition on the behalf of ‘W.Strzeminski competition’, Academy of Fine Arts Lodz
- Collective exhibition of paintings from T.Sliwinski workshop, BWA, Nowy Sacz Gallery

All rights reserved (c) Agata Jakubowska 2013. No reproduction without permission. Powered by RGS.